Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Gratis klima- og energirådgjeving til eigarar av bustad

Fram til 31. desember tilbyr Ål kommune gratis klima- og energirådgjeving til innbyggjarane sine.

Du får:

Energianalyse av eigen bustad på Energiportalen
• Digital synfaring med energirådgjevar (begrensa tilbod) og nyttige tips om energieffektivisering på Klimasmart.no
Webinar om smarte klima- og energitiltak i eigen bustad


Rådgjevinga skal bidra til at eigar av bustad brukar energi meir effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikjelder som solenergi. Ein positiv effekt vil vera lågare energibruk og strømkostnad. I tillegg skal eigar av bustad få gode råd om ladeløysinger for elbil og støtteordningar.

Gratis og uforpliktande klima- og energirådgivning
Føremålet er å motivere eigar av bustad til å redusere energibruken i eigen bustad og ta klimavennlege valg. Mykje info fins på energiportalen.no (på nett)I tillegg kan du få synfaring med ein objektiv energirådgjevar. Du kan mellom anna få råd om:
• Elbillading
• Etterisolering av veggar og tak
• Bytting av vindauge og dører
• Installering av varmepumpe
• Solceller
• Smart styring
• Alternative energikjelder
• Støtteordningar frå Enova

Digital synfaring med energirådgjevar
Du kan avtale gratis synfaring med ein energirådgjevar som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger tilpassa din bustad og eige økonomi. Ei slik synfaring har normalt ein verdi på kr 2600,-. Merk at dette er eit begrensa tilbod. Gå til kalender for å finne ledige tider.

Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen muliggjer objektiv nettbasert energianalyse av bustaden din. Gå til www.energiportalen.no og søk opp din bustad. Du får rettleiing til korleis den skal brukast.

Webinar om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli to digitale informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak i bustader. Den første er 28. mars kl 20-21. Gå til www.klimasmart.no for nærmare informasjon og lenke til møtene.

Kampanjeinformasjon og aktivitetar finn du og på www.klimasmart.no
Her fins energitips og informasjon om kampanjen. Følg oss gjerne på https://www.facebook.com/klimasmart.no/

Kampanjen er finansiert av Viken fylkeskommune og Klima Viken. Tenestene og rådgjevinga er levert av Energiportalen AS, Simenergi AS, Eeffy AS og Naturvernforbundet.

Viss du har spørsmål til kampanjen, kan dei rettast til: post@simenergi.no.

Eigen satsing mot eldre og verneverdige bygg
Viken kulturarv har eigen satsning på energirådgiving i eldre og verneverdige bygg (før ca. 1960). Har du eit verneverdig hus fra tida etter 1960 kan du og få hjelp. Satsninga består av eigen gratis synfaringsteneste, kurs og informasjonskampanje for eigar og forvaltere av eldre bygg. Les mer om tilbudet her.
Eldre hus er bygd med andre materialar og metodr. Energieffektiviseringen bør ta omsyn til dette: Lær meir på byggogbevar.no

Ål kommune - Støtte til energitiltak

Foto: Viken fylkeskommune

 

Sist endret: 24.11.2023