Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Ta ekstra omsyn til hjortevilt

Me oppmodar om at folk tek ekstra omsyn til hjortedyra generelt, og rådyra spesielt, fordi dei slit veldig i den djupe snøen.

Foto: Pixabay

Snømengdene fører til at dyra trekkjer til brøyta veger og skiløyper for i det heile teke å koma fram. Lause hundar kan dermed gjera stor skade. 

Me minner om at det er bandtvang heile året i tettstader, bustadområde, område regulert til offentlege føremål, og i fylkesanlegget for skiskyting på Liatoppen. Denne årstida gjeld bandtvangen òg i alle maskinpreparerte skiløyper. 

Gjeldande lokal forskrift om hundehald: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2007-08-22-1038

Dersom du ser dyr som slit eller er skadd, bør du kontakte viltnemnda på tlf. 916 78 244.

Sist endret: 23.03.2023