Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Val 2023

Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Illustrasjon av stemmeavlukke

På denne sida vil du finne informasjon om val 2023. Valdagen er 11. september.

Lenke til valdirektoratet sine nettsider

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Informasjon om listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023

Parti eller grupper som ynskjer å stille ved kommunevalet 2023 i Ål, må ha levert listeforslaget innan 31.03. Kl.12.00.

Listeforslaga blir godkjent av valstyret innan 01.06.2023, og er grunnlaget for røystesetlane som skal trykkast og brukast under kommunevalet 2023.

Du/ de kan gå inn på www.valg.no  og lese meir om:

 • Listeforslag
 • Opprette elektronisk listeforslag
 • Listeforslag på papir
 • Signering av listeforslag
 • Krav og fristar

Listeforslag må innehalde:

 • Namn på parti
 • Kva for val
 • Kandidatar som stiller til val – minimum 7 kandidatar – maksimalt i Ål 31
 • Underskrifter
 • Tillitsvalde
 • Vedleggsskjema til listeforslag frå parti
 • Hugs stemmetillegg om partiet ynskjer det, med feit skrift

Kven er valbare:

 • Innført i folkeregisteret som busett i Ål kommune på valdagen
 • Om ein kandidat pr i dag ikkje er busett i Ål, må personen leggje ved ei erklæring på at personen er valbar på valdagen

Signering av listeforslag:

 • To av lokalavdelinga sitt styre
 • Uregistrerte parti/grupper - dei to øverste på listeforslaget
 • Hugs å føre på fødselsdato og bustadsadresse ved signering

Listeforslaga vert lagt ut fortløpande etter levering på Ål kommune si nettside.

Sist endret: 26.05.2023