Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Vakttelefonar

Vakttelefonar/Viktige telefonnummer      

Korona - Legevakt 116 117   

Smittesporing - 458 71 447       

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Legevakt 116117

Barnevernvakt - 457 38 963

Brannvakt 33 31 41 10

Veg og park 916 66 808 (kommunale vegar)

Apotek - 3208 4400

Jordmor - 906 71 090

Legekontoret - 3208 5350

Mattilsynet - 2240 0000

NAV - vakttelefon

Rovviltkontakt Runar Tufto 901 77 702

Rustelefon 08588

Tannlegevakt 993 51 555

Tømming av slam og tette tankar 959  84 903

Vatn og avløp 992 87 901

Veterinærvakt 32 08 24 00

Viltnemnda 916 78 244