Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Administrasjon

Adresse

Torget 1, 3570 Ål

Rådmann

Karsten Popp Dideriksen- Tlf. 992 87 899

Servicetenester

Telefon: 32 08 50 00
servicetorget@aal.kommune.no

Servicetorget

Bente Vestby- avd. leiar. Tlf. 32 08 50 27

Inger Lervåg- konsulent. Tlf. 32 08 50 39

Kirsten Lucie Kvalvågnes- konsulent. Tlf. 32 08 50 07

Mari Lene Tunskaug- konsulent. Tlf. 32 08 50 24

Tonje Tufto- konsulent. Tlf. 32 08 50 37

Birgit Dokk- konsulent. Tlf. 32 08 50 03

Sekretariat

Kari Hallingstad Medgard- konsulent. Tlf. 32 08 50 22

Kirsten Sollien- sekretær. Tlf. 32 08 50 23

Tove Østingsen- arkivleiar. Tlf. 32 08 50 26

Mari Lene Tunskaug- sekretær. Tlf. 32 08 50 24

HR/Personalavdeling

Berit Albrecht - HR-sjef. Tlf. 32 08 50 06 / 932 69 970

Tove Utengen- HR-konsulent. Tlf. 32 08 50 25

Gunvor Rotneim- personalrådgjevar. Tlf. 32 08 50 16

Lisette Winterswijk- HR-konsulent. Tlf. 32 08 50 17

Økonomi/lønn

Arne Fredriksen - økonomisjef. Tlf. 32 08 50 31 / 951 10 001

Hanne Therese Thorsby- fagansvar løn. Tlf. 32 08 50 36

Oddrun Hovdegard- rådgjevar løn. Tlf. 32 08 50 32

Gunvor Rotneim- rådgjevar løn og personal. Tlf. 32 08 50 16

Veronica Bæra- rekneskapssjef. Tlf. 32 08 50 34

Gunn Marit Helling- rådgjevar rekneskap. Tlf. 32 08 50 33

Næringsutviklar

Staffan Landsmann-Wiwe- Tlf. 483 54 893

Innkjøpsrådgjevar

 

Helse- og sosialsektoren

Stab

Borghild Ulshagen - kommunalsjef. Tlf. 3208 5201 / 992 87 898

Toril Bøyum- kommuneoverlege. Tlf. 997 25 898

Borghild Moen- konsulent forvaltning. Tlf. 970 58 804

Aid-Karin Abrahamsen - fagleiar. Tlf. 932 11 835

Ninni Dypedokk - rådgjevar. Tlf. 32 08 52 05 / 954 24 388

Avdelingsleiarar:

Legetenestene - Anne Hefte

Avdeling Meistring - Live Magnetun

Familiens hus - Ingeborg Frydenlund

Tunet/natt - Marit Øen Li

Stugu - Tone Fossgård Berg

Miljøterapi - Marianne Tretterud Skarpås

Heimetenestene - Marie Skråmestø

Omsorgskontoret:

Mariann E. Hefte - konsulent. Tildelingsteam, fakturering korttidsopphald

Bjørg Åshild Flaget - konsulent. Fakturering langtidsopphald

Vigdis Blakkestad - konsulent 

Camilla Djupedokken - konsulent

Hanne Myren - konsulent

Kulturkontoret

Markus Dvergastein - kultursjef. Tlf. 32 08 50 04

Kristine Jacobsen Kapperud - kultur- og idrettskonsulent. Tlf. 970 44 385

Oppvekstkontoret

oppvekstkontoret@aal.kommune.no

Vegar Hoel - kommunalsjef. Tlf. 32 08 50 76 / 464 46 634

Karin Heiene- rådgjevar. Tlf. 32 08 50 77

Jorunn Granheim- konsulent. Tlf. 32 08 50 79

Magnhild Storøygard - rådgjevar IT. Tlf. 958 26 245

Ål Introsenter

Silje Landsmann-Wiwe- avdelingsleiar. Tlf. 918 86 642

Inger Magnum- programrådgjevar. Tlf. 994 02 148

Ann Helen Smestad- flyktningkonsulent. Tlf. 941 62 315

Edel Kristin Haugland- flyktningkonsulent. Tlf. 477 12 928

Natalia Povazhna- flyktningkonsulent. Tlf. 479 04 323

Runa Bjørnsvik Mykkeltvedt- flyktningkontsulent. Tlf. 481 55 916

Drift- og utviklingssektoren

Reidun Aaker- kommunalsjef drift- og utvikling. Tlf. 992 87 854

Svein Furuhaug - avdelingsleiar VAR og utvikling. Tlf. 32 08 50 62 / 915 18 610

Kristin Romslo Lunden - avdelingsleiar reinhald. Tlf. 971 52 296

Steinar Gudbrandsgard - avdelingsleiar byggforvaltning. Tlf. 477 93 294

Dag Hovde - avdelingsleiar veg og park. Tlf. 951 73 880

Anne Nordheim - prosjektleiar Bu- og blilyst. Tlf. 411 81 765

Ål bibliotek 

biblioteket@aal.kommune.no

Hilde Bjørnsvik- biblioteksjef. Tlf. 32 08 51 21

Kristin Trintrud- biblioteksekretær. Tlf. 32 08 51 20

Astrid Bruun Arnesen- bibliotekar. Tlf. 32 08 51 23 / 468 39 114

Ål kulturhus

Kine Susann Jacobsen-Kronkvist- kulturhusleiar. Tlf. 48 01 09 60

Wenke Kolstad- skranke/sekretær. Tlf. 32 08 51 01

Torun Torsteinsrud- marknadsansvarleg. Tlf. 90 73 78 52

Personvernombod

Inger Lervåg - personvernombodet@aal.kommune.no

Meir informasjon om personvernombodsordninga finn du her.